Privacy policy

Algemeen

VindOuderenHulp.nl is een project van Tribble Media. VindOuderenHulp.nl respecteert de privacy van iedere gebruiker. De informatie die wij over de gebruiker te weten komen (hierna: persoonsgegevens of gegevens) wordt met grootst mogelijkheid zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.

Tribble Media (waarvan VindOuderenHulp.nl onderdeel is) is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Tribble Media is gevestigd op de Korenbloem 10 in Mijdrecht. Vragen over deze privacy verklaring kunnen gesteld worden via info@tribble.nl.

Tribble Media behoudt zich het recht voor om alle gegevens te verstrekken wanneer een andere partij VindOuderenHulp.nl zal overnemen bij verkoop van de website.

Profielen

VindOuderenHulp.nl vraagt bij aanmelding van deze website voor hulpaanbieders om persoonsgegevens zoals naam, woonplaats, geboorteplaats, e-mailadres, wachtwoord. Tevens ligt het systeem ook automatisch een aantal gegevens vast zoals IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website.

Wij vragen alleen gegevens die wij echt denken nodig te hebben om de gebruiker goed van dienst te kunnen zijn. De gegevens worden veilig opgeslagen in onze database en worden met niemand gedeeld. De wachtwoorden worden encrypted opgeslagen met een zogenoemde hash versleuteling. Daarnaast worden persoonlijke gegevens en de persoonlijke voorkeuren gescheiden van elkaar opgeslagen zodat deze niet direct naar een persoon te herleiden is.

Doeleinden

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

De persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden dan voor andere doeleindes dan hierboven aangegeven.

Beveiliging

Wij hanteren ten aller tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van de persoonsgegevens. We slaan het wachtwoord encrypted op met de zo genoemde hash versleuteling. Hierbij maken wij ook gebruik van een SSL certificaat, of terwijl een https verbinding. Gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies

Wanneer een gebruiker onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra de gebruiker inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met de login informatie en schermweergave opties. Zodra er uitgelogd wordt van het account, zullen de login cookies verwijderd worden.

We maken ook gebruik van Google Tag Manager waarin de tags geimplementeerd zitten zoals voor webteller Google Analytics, advertentieplatform Google Ads en het affiliate programma Daisycon. Deze tags houden bezoeken en acties bij die een gebruiker doet op de website om statistieken te kunnen meten. In het geval van Daisycon geven wij aan website eigenaren door wanneer zij een lead en een sale hebben aangebracht aan de website. Uiteraard worden persoonlijke gegevens niet verstrekt aan derden partijen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VindOuderenHulp.nl bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat VindOuderenHulp.nl uw persoonsgegevens minimaal bewaart voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Op grond van fiscale wetgeving is VindOuderenHulp.nl echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot de bedrijfsadministratie (zoals facturen en huurovereenkomsten) gedurende 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

VindOuderenHulp.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage, wijzigen of verwijderen persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VindOuderenHulp.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@tribble.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. VindOuderenHulp.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

VindOuderenHulp.nl wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

VindOuderenHulp.nl houdt het recht voor om gegevens die door de gebruiker ingevoerd wordt in te zien. Dit geldt voor persoonsgegevens maar ook conversaties tussen ouderen en hulpaanbieders en visa versa. Dit om de veiligheid voor de gebruikers van de website te waarborgen. Dit doen wij alleen wanneer daar reden toe is. Sowieso controleren wij elke aanmelding en foto die geupload wordt naar onze website.

Gebruikers kunnen hun gegevens zelf inzien, wijzigen en hun profiel definitief verwijderen via ‘Profiel wijzigen’ die te vinden is onder Mijn account bovenin de menubalk.

Wanneer een profiel verwijderd wordt door hen zelf, VindOuderenHulp.nl zelf of automatisch via het systeem zal alle informatie profiel, voorkeuren en geuploadde foto’s en gesprekken definitief verwijderd van de server en uit onze database. Deze zijn daarna niet meer te herleiden mits er een verouderde backup terug wordt gezet wanneer er een probleem zich voor mocht doen met de website.

Wanneer een gebruiker zelf zijn of haar profiel verwijderd vragen wij wel feedback waarom degene zijn of haar profiel verwijderd. Deze informatie wordt apart opgeslagen in de database. Optioneel kan de gebruiker zijn/haar e-mailadres achterlaten wanneer de gebruiker aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden wanneer zijn/haar feedback is doorgevoerd.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren aan deze privacy verklaring. Lees deze Privacy Policy regelmatig even door op eventuele wijzigingen.